2017/10/30

AMPA: Eskolan egondako orduak / Horas de permanencia en el centro

Gogorarazten dizuegu, Eskola Kontseiluan erabaki zen bezala, ikasle batek, asteko ordu guztiak batuta, ez du inoiz ere 40 ordu baino gehiago emango ikastetxean.

Horretarako, asteko 25,5 klase orduez gain, jantoki, zaintza zerbitzu eta eskola orduz kanpoko jardueretako orduak ere kontutan hartuko dira.
Os recordamos que tal y como se decidió en el Consejo Escolar, el número de horas de permanencia en el centro de un alumno/a nunca podrá exceder de 40 horas semanales.

Para ello, además de las 25,5 horas de clase semanales, se tendrán en cuenta también las horas de comedor, servicio de custodia y actividades extraescolares.

2017/10/27

AMPA: Eskola-jantokiak / Comedores escolares

Inkesta: Nola baloratzen dugu familiok eskola-jangela?

Eskola-jangelak hobetzea gure helburu nagusien artean egon da beti. Horregatik aurkezten dizuegu inkesta hau. Zuen iritzia ezagutu nahi dugu zuen seme-alaben elikadura eta osasuna hobetzeko. Baina ez hori bakarrik, eskola-jangelaren ereduak gure inguruan, eskolan eta familian duen eraginaren jakitun gara eta erantzunkide izan nahi dugu.

5 minutu baino ez dira. Lagundu gaitzazu eskola-jangelak hobetzen! Lagundu gaitzazu etorkizuneko Euskal Eskola Publikoa eraikitzen!

https://docs.google.com/forms/d/1N7EjTAxrvlzHRbHZ4f4z-kZs4lcyzR4VVV_5S6RSGMg/viewform?edit_requested=true
Encuesta: ¿cómo valoramos las familias el comedor escolar?

La mejora de los comedores escolares ha sido siempre uno de nuestros objetivos principales. Esa es la razón por la que os presentamos esta encuesta. Queremos conocer vuestra opinión para conseguir mejorar la alimentación y la salud de vuestras hijas e hijos. Pero no solo eso. Somos conscientes del impacto que el modelo de comedor tiene en el entorno, en la escuela y en la familia, y queremos ser corresponsables.

Solo te pedimos 5 minutos. ¡Ayúdanos a mejorar los comedores escolares! ¡Ayúdanos a seguir construyendo la Escuela Pública Vasca del futuro!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpt-1tB4DP4uc4_o1CqNJM8378GxlFWQeyBPjThvj6ga1Bg/viewform

INFO: Gurasoentzako gida / Guía para Madres y Padres

Vitoria-Gasteizko Udalak argitaratutako gida bat bidaltzen dizuegu. Gure ustez oso interesgarria.

Gidaren izenburua: "Adingabeak heztea Internet arriskurik gabe erabil dezaten".

Hemendik deskargatu dezakezue:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/28/96/32896.pdfOs hacemos llegar una guía publicada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que creemos que os puede resultar de gran interés.

Se titula "Educar a los menores en el uso sin riesgos de Internet".

La podéis descargar desde aquí:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/28/95/32895.pdf

AMPA: Murrizketen kontra / En contra de los recortes


AMPA: Orturako laguntza deialdia / Solicitud de colaboración para el huerto


2017/10/04

AMPA: Asamblea / Batzarra (2017-2018)

AMEZTI-TXIKI guraso elkartearen 2017-2018 ikasturteko ezohiko batzarra:
  • Lekua: Zabalgana ikastetxeko liburutegian (Lehen Hezkuntzako sarreratik)
  • Data: 2017/10/17, asteartea
  • Lehenengo deialdia: 16:30
  • Bigarren deialdia: 16:45
Gaiak:
1. 2016-2017 ikasturteko memoria
2. 2017-2018 ikasturterako helburuak eta aurrekontua.
3. Kontuak eta bazkideen kopurua
4. Estatutuen eguneraketa (PROPOSAMENA DESKARGATU)
5. Zuzendaritza berritzea
6. Galde-eskeak

Oharrak:
•    Ikastetxeko guraso guztiok zaudete gonbidatuta, elkarteko bazkide izan zein ez izan, baita eskola komunitateko kide zareten guztiok ere.
•    Zaintza zerbitzua behar izanez gero, jarri mesedez gurekin harremanetan: ameztitxiki@gmail.comAsamblea extraordinaria del curso 2017-2018 del AMPA AMEZTI-TXIKI:
  • Lugar: Biblioteca del centro Zabalgana (por la entrada de Primaria)
  • Fecha: 2017/10/17, martes
  • Primera Convocatoria: 16:30
  • Segunda Convocatoria: 16:45

Orden del día:
1. Memoria del curso 2016-2017
2. Objetivos y presupuesto para el curso 2017-2018
3. Estado de cuentas y familias socias
4. Actualización de estatutos (DESCARGAR PROPUESTA)
5. Renovación de la junta directiva
6. Ruegos y preguntas

Notas:
•    Están invitadas todas las familias pertenecientes al centro, sean socias o no de la asociación, así como el resto de miembros de la comunidad escolar.
•    En caso de necesitar servicio de guardería, poneos por favor en contacto con el AMPA: ameztitxiki@gmail.com

2017/10/02

AMPA: Kuotak / Cuotas (2017-2018)

Gogoratzen dizuegu gaur 2017-2018 ikasturteko guraso elkartearen kuotak pasatuko ditugula bankutik (20 euro).

Nahasteak ekiditeko, jakin ezazue hauek dira guraso elkarteak urte osoan bankutik pasatzen dituen ordainagiri bakarrak. Kurtso hasieratik pasatu dizkizuetenak (nahiz eta nonbaiten AMPA Amezti-Txiki agertu), eskolako ordainketak dira (liburuak, materiala).

Ordainagiriren bat itzultzen bada (edozein arrazoiagatik), familiari abisatzen saiatuko gara konpondu dezan. Dena den, urriaren 17ko batzarrerako eguneratuta ez dauden kuotak, borondatezko bajatzat hartuko da.Recordad que a partir de hoy pasaremos por el banco el recibo de la cuota del AMPA correspondiente al curso actual 2017-2018 (20 euros).

Para evitar confusiones, os informamos de que estos son los únicos recibos que gira el AMPA en todo el año. Los que os hayan pasado hasta ahora en este comienzo de curso (aunque en algún sitio aparezca AMPA Amezti-Txiki), son recibos del colegio (libros, material).

Si algún recibo es devuelto (por el motivo que sea), procuraremos avisar a la familia para que lo subsane. En todo caso, las cuotas que no estén al día para la asamblea del 17 de octubre, se considerarán baja voluntaria.