2017/10/30

AMPA: Eskolan egondako orduak / Horas de permanencia en el centro

Gogorarazten dizuegu, Eskola Kontseiluan erabaki zen bezala, ikasle batek, asteko ordu guztiak batuta, ez du inoiz ere 40 ordu baino gehiago emango ikastetxean.

Horretarako, asteko 25,5 klase orduez gain, jantoki, zaintza zerbitzu eta eskola orduz kanpoko jardueretako orduak ere kontutan hartuko dira.
Os recordamos que tal y como se decidió en el Consejo Escolar, el número de horas de permanencia en el centro de un alumno/a nunca podrá exceder de 40 horas semanales.

Para ello, además de las 25,5 horas de clase semanales, se tendrán en cuenta también las horas de comedor, servicio de custodia y actividades extraescolares.

No hay comentarios:

Publicar un comentario